Praktijkregels

Persoonlijke gegevens:

 • Als nieuwe patiënt dient u een geldig legitimatiebewijs en uw verzekeringspasje te overhandigen tijdens de eerste afspraak.
 • Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens, zoals adres, telefoon, e-mail etc., dient u zo spoedig mogelijk aan ons door te geven via info@bashengeveld.nl.
 • Tijdens uw eerste bezoek verzoeken wij u een vragenlijst in te vullen met betrekking tot uw gezondheid. Deze lijst dient u volledig en naar waarheid in te vullen. Dit, om mogelijke complicaties te voorkomen.
 • Wijzigingen in uw gezondheid en medicijngebruik dient u altijd aan ons door te geven.

Afspraken:

 • Vriendelijk verzoeken wij u, wanneer u onze praktijk bezoekt, zich te allen tijde te melden aan de balie.
 • Alle afspraken dienen tenminste 24 uur van te voren te worden afgezegd. Wanneer u uw afspraak vergeet, zich te laat afmeldt of zodanig te laat komt dat uw behandeling niet meer kan plaatsvinden, hanteren wij de volgende regels;
  1. Een keer een afspraak vergeten, te laat afbellen of te laat arriveren is menselijk. Er volgt geen rekening mits het een behandeling betreft van 30 minuten of langer. In dit geval brengen wij de kosten van de geplande behandeling in rekening.
  2. Bij de tweede keer brengen wij de kosten van de geplande behandeling in rekening.
  3. Als u voor de derde keer uw afspraak vergeet, te laat afbelt of veel te laat aanwezig bent dan zijn wij wederom genoodzaakt om de verloren tijd in rekening te brengen. Ook zullen wij de behandelovereenkomst met u als patiënt beëindigen. Zie afspraken.
 • Wij doen ons best om de wachttijden zo kort mogelijk te houden, maar dit is helaas niet altijd mogelijk. Ons excuses daarvoor. Voor vragen kunt u altijd terecht bij onze balie-assistente.

Spoedgevallen

 • Als u pijnklachten heeft, neem dan direct contact op met onze praktijk. Zie contact.
 • Als u ’s morgens vóór 10.00 uur belt doen wij ons best om u nog dezelfde dag te helpen. Houdt u er alstublieft rekening mee dat uw voorkeurstijd waarschijnlijk niet vrij is.
  Ook kan het zijn dat uw behandelend tandarts die dag geen ruimte heeft of niet aanwezig is. U wordt dan door een andere tandarts binnen onze praktijk geholpen.
 • Buiten de praktijkuren is er een avond- en/of weekenddienst. Deze is uitsluitend voor zeer ernstige klachten zoals bloedingen en trauma. Zie avond- en weekenddienst.
 • Is er sprake van een minder dringende klacht dan zullen wij u zo spoedig mogelijk proberen te helpen. Indien dit door drukte in de praktijk niet op dezelfde dag lukt, zullen wij u op een ander tijdstip inplannen.
 • Is uw prothese, plaatje of frame gebroken of kapot? Breng deze dan vóór 09.30 uur naar de praktijk. In principe kunnen wij deze dan, eventueel in overleg met de tandtechnieker, binnen één dag repareren.

Behandelingen

 • Tijdens uw eerste bezoek bij ons in de praktijk nemen wij ruim de tijd om kennis te maken. Tijdens deze afspraak doen wij een mondonderzoek en indien nodig maken we röntgenfoto’s. Aan de hand van dit gehele onderzoek kunnen wij u informeren over uw gebitssituatie. Indien noodzakelijk wordt een vervolgafspraak gemaakt bij een tandarts of mondhygiëniste.
 • Tijdens de halfjaarlijkse controle is er in principe geen tijd voor behandeling. Er zal daarom zo nodig een vervolgafspraak worden gemaakt.
 • De nota’s van het eerste bezoek dienen direct na de behandeling te worden voldaan. Dit kan per pin of contant. Daarna neemt u de nota mee en declareert u deze zelf bij uw zorgverzekering. Op deze eerste nota rekenen wij een consult ten behoeve van een intake en eventueel gemaakte foto’s, mocht dit nodig zijn. Omdat het de eerste keer is, zal dit consult eenmalig duurder zijn dan de vervolgconsulten voor de periodieke controles. Vervolg bezoeken dienen bij voorkeur ook meteen na de behandeling te worden voldaan. In overleg kan de nota ook eerst meegegeven worden zodat u deze kunt indienen bij uw verzekering. U heeft dan de mogelijkheid om de nota binnen 30 dagen aan ons te voldoen. De kosten van kinderen onder de 18 jaar worden rechtstreeks bij de zorgverzekering gedeclareerd. Voor alle vragen over betalingen kunt u contact met ons opnemen.

Contactgegevens

Emmasingel 87 - 6001 BB Weert 0495 55 03 60 info@bashengeveld.nl

Openingstijden

Ma. di. wo. en do.08:15 - 17:00 uur
Vrijdag 08:15 - 16:30 uur
Zaterdag en zondaggesloten
Pauze op ma. t/m do.12:30 - 13:15 uur